Mitteverbaalne käitumine tööintervjuus Mitteverbaalse tegevuse mõju tööintervjuude ajal

K: Millised mitteverbaalsed tegevused töö taotlejal on edu ennustamisel kõige olulisemad?TO:

2014. aasta väljaandes Mitteverbaalse käitumise ajakiri, kasutas teadlaste rühm tööintervjuudel uut elektroonilist meetodit mitteverbaalsete vihjete salvestamiseks. Seejärel uuriti, millised mitteverbaalsed vihjed mõjutasid inimese intervjuus kõige paremini.Teadlased seadsid tööotsijate käitumise hindamiseks kõrglahutusega kaamerate ja professionaalse mikrofonisüsteemiga 'nutika toa'.Nutikat tuba kasutati tegelike tööintervjuude jaoks. Tööintervjuu oli 11-minutiline struktureeritud intervjuu, kus kandidaadid arutasid oma tugevusi, pädevusi, kogemusi ja isiklikku ajalugu. Intervjuud salvestati ja neid hinnati.

Seejärel said teadlased väikese grupi, kuhu kuulus 5 kogenud töölevõtjat, et hinnata tööle kandideerijate salvestisi.

Värbajad analüüsisid salvestisi ja hindasid taotlejaid palgatavuse järgi skaalal 0–100.Mitteverbaalset käitumist registreeris nii koolitatud hindajate meeskond kui ka uus automatiseeritud digitaalne protsess.

Teadlased uurisid kuut tüüpi käitumist:

  • Taotleja heli tagasikanalimine - mitu korda ütles taotleja, kui värbaja rääkis, kui mmm hmm või jah. Seda peetakse värbajaga heakskiidu, huvi või kokkuleppe ilmutamise märgiks.
  • Taotleja keskmine pöörangu kestus - kui kaua suutis taotleja endast küsimusele vastates rääkida.
  • Taotleja tempovariandid - kuidas inimese rääkimiskiirus (kiire / keskmine / aeglane) kippus intervjuu käigus muutuma.
  • Taotleja visuaalne tagasiside suunamine - mitu korda taotleja noogutas, kui värbaja rääkis.
  • Taotleja naeratav - aste, milleni taotleja intervjuu ajal naeratas.
  • Taotleja pilk - see, mil määral taotleja värbajaga silmi puutus või teda vaatas.

TULEMUSED:Tulemused näitasid, et mitteverbaalne käitumine oli seotud tajutava palgatavusega. Kõige olulisemad olid järgmised käitumisviisid:

  • Gazing. See tähendab, et värbajaga silmsideme loomine ja vaatamine on ülitähtis.
  • Pikem keskmine kõneaeg. See tähendab, et lühikesed, vormistamata või mittetäielikud vastused muutsid kandidaadi vähem palgatavaks.
  • Muutuv tempo rohkem. See tähendab, et kui taotleja tundub kõne poolest jäik või jäik (seega jääb tema kõnetempo kogu aeg samaks), muudab see teda vähem palgatavaks. Varasemad uuringud näitavad ka seda, et kui inimene teab, kuidas oma kõnetempot varieerida sõltuvalt sellest, millest ta räägib, hoiab see publiku tähelepanu rohkem.

Teisisõnu, mitteverbaalne käitumine tee vahet olulistes sotsiaalsetes tingimustes, näiteks tööintervjuud.Viide

Frauendorfer, D., Mast, M. S., Nguyen, L., Gatica-Perez, D. (2014). Mitteverbaalne sotsiaalne tajumine tegevuses: Mitteverbaalse käitumise märkamatu registreerimine ja väljavõtmine sotsiaalsetes suhtlustes, mida illustreerib uurimisnäide. Mitteverbaalse käitumise ajakiri, 38, 231-245. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10919-014-0173-5